ร้านแม่น้องอู๋

Standard

1

1

PROMOTION !!!  ประจำเดือน กันยายน  สั่งอาหาร 100 กล่องขึ้นไป ฟรี ผลไม้ 20 ชุด

.1

            ร้านแม่น้องอู๋เปิดบริการ รับทำข้าวกล่อง  สำหรับจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

เช่น จัดเลี้ยงพนักงาน จัดอบรม จัดประชุม จัดสัมมนา ฯลฯ ในราคาประหยัด คุ้มค่า

เราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีของสดใหม่ทุกวัน พร้อมกับใช้ข้าวหอมมะลิแท้  100%

มีเมนูให้ท่านเลือกอย่างมากมายและหากเมนูยังไม่ถูกใจท่านสามารถ ออกแบบเมนู

ได้ด้วยตัวของท่านเอง

1


1

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณเปิ้ล ที่เบอร์  089-7607745  
E-mail: mom_nongauu2011@hotmail.com

1

1

1

Advertisements